top of page

SQI Family

มาร่วมเป็นครอบครัว SQI  เราต้องการ “คนคุณภาพ”

เพื่อร่วมกันสร้าง “ผลงานคุณภาพ” 

กรุณา ส่งข้อมูลของท่าน แล้วเราขอพิจารณา

และติดต่อกลับหาท่านตามรายละเอียดให้ไว้คะ

Family_top

ต้องการร่วมเป็นวิทยากรกับ 

SQI

กรุณาส่งประวัติสังเขป โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อ สกุล ประสบการณ์การเป็นวิทยากร หัวข้อบรรยายที่ถนัด ประสบการณ์การทำงาน ตำแหน่งงานปัจจุบัน  และ แนบ คลิปการบรรยาย

ต้องการเป็นตัวแทนที่ปรึกษา

SQI

ยิมไอซ์ แทคติคธุรกรรม สเปค ร็อคภควัมปติอันเดอร์ ศึกษาศาสตร์สโรชาสะเด่ายูวีสไตรค์ แฟกซ์เช็กการันตี ไหร่ไพลินธรรมาภิบาลสเตชั่นไทเฮา กรุ๊ปสามช่า ติวเตอร์วิดีโอ วีไอพีพะ

bottom of page