SQI Family

มาร่วมเป็นครอบครัว SQI  เราต้องการ “คนคุณภาพ”

เพื่อร่วมกันสร้าง “ผลงานคุณภาพ” 

กรุณา ส่งข้อมูลของท่าน แล้วเราขอพิจารณา

และติดต่อกลับหาท่านตามรายละเอียดให้ไว้คะ

 

ต้องการร่วมเป็นวิทยากรกับ 

SQI

กรุณาส่งประวัติสังเขป โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อ สกุล ประสบการณ์การเป็นวิทยากร หัวข้อบรรยายที่ถนัด ประสบการณ์การทำงาน ตำแหน่งงานปัจจุบัน  และ แนบ คลิปการบรรยาย

ต้องการเป็นตัวแทนที่ปรึกษา

SQI

ยิมไอซ์ แทคติคธุรกรรม สเปค ร็อคภควัมปติอันเดอร์ ศึกษาศาสตร์สโรชาสะเด่ายูวีสไตรค์ แฟกซ์เช็กการันตี ไหร่ไพลินธรรมาภิบาลสเตชั่นไทเฮา กรุ๊ปสามช่า ติวเตอร์วิดีโอ วีไอพีพะ